PRIVACY POLICY

Privacy Verklaring

Inleiding

Op deze pagina treft u de privacy policy van Verantwoordelijke aan. Het is aangeraden deze privacy policy zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke (hierna “TS Management”) is statutair gevestigd te Stevoort aan de Oude Molenstraat 13 (3512) en staat ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0748846136. TS Management is per mail te bereiken via info@doggz.be en telefonisch via +324 97 44 98 82

In deze privacy policy wordt uitgelegd hoe TS Management omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft TS Management aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 

TS Management behoudt zich het recht op deze privacy policy aan te passen. 

De huidige privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op 25-05-2022.

Informatie over de verwerkingen

TS Management verwerkt de volgende persoonsgegevens: namen, e-mailadressen, telefoonnummers, IP-adressen en log-bestanden. TS Management verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om contact op te nemen, het optimaliseren van de website en marketing. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 2 jaar na de laatste activiteiten op de website of 2 jaar na uitvoering van de overeenkomst opgeslagen.

Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);

Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 

De persoonsgegevens die TS Management verwerkt kunnen ook verkregen zijn van derden zoals Google Analytics, openbare bronnen,… Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat de diensten niet of slechts gebrekkig aangeboden kunnen worden.

Cookies

TS Management maakt op zijn website gebruikt van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van TS Management bezoekt, verzamelt hij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacy policy is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website.

Dit helpt TS Management om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacy policy is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacy policy.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van TS Management. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacy policy van die website.
TS Management is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacy policy op deze website. TS Management raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacy policy goed door te lezen alvorens verder te gaan op hun website.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door TS Management zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van TS Management verzorgt. Tevens verwerkt TS Management persoonsgegevens met samenwerkingspartners en sponsors. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van TS Management.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als TS Management op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw rechten in verband met Privacy Policy

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om TS Management te verzoeken om inzage (art.15 AVG) van en rectificatie (art.16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art.17 AVG). Ook heeft u het recht om TS Management te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art.18 AVG) onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art.20 AVG) en het recht van bezwaar (art.21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

U kunt de door u zelf verstrekte gegevens inzien of wijzigen door een e-mail te sturen naar info@doggz.be.

Indien u vragen heeft over deze privacy policy dan kan u een e-mail sturen naar info@doggz.be.

Indien u een klacht wil indienen over TS Management met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens dan kunt u dit doen bij uw toezichthoudende autoriteit bv. Algemene Verordening Gegevensbescherming.